Agfa Optima 200, Color Apotar 1:2,8/42, Paratic

Agfa Optima 200, Color Apotar 1:2,8/42, Paratic

Nr. 00104, Preis 10,00 € + Versand 5,00 €, gebraucht

Agfa Silette, Color Agnar, 1:3,5/45, Verschluß

Agfa Silette, Color Agnar, 1:3,5/45, Verschluß

defekt, Vario Verschluß, Nr. 00108, Preis 6,00 € + Versand 5,00 €

Agfa Optima I a, Color Apotar 1:2,8/45, Promtormat

Agfa Optima I a, Color Apotar 1:2,8/45, Promtormat

gebraucht, Nr, 00112, Preis 10,00 € + Versand 5,00 €

Agfa Optima I, Color Agnar 1:2,8/45,

Agfa Optima I, Color Agnar 1:2,8/45,

Verschluss defekt, Nr. 00109, Preis 6,00 € + Versand 5,00 €

Agfa Clack, Rollfilmkamera 6 x 9, ok.

Agfa Clack, Rollfilmkamera 6 x 9, ok.

Nr. 00114, Preis 10,00 € + Versnd 5,00 €

Kodak Instamatic 50, Kassettenkamera

Kodak Instamatic 50, Kassettenkamera

Pakfilm, für Sammler, Nr. 00117, Preis 10,00 € + Versand 5,00 €